Przestrzeń wspólna
Aktywiści i artyści w przestrzeni publicznej

29 – 30.11.2013
Fundacja Salony
ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wzrostu liczby inicjatyw kulturalnych i społecznych, podejmowanych w przestrzeni publicznej na gruncie lokalnym. W związku z realizacją długofalowego projektu w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze organizatorzy – Fundacja Salony i Galeria BWA w Zielonej Górze dążą do nawiązania dialogu i wymiany doświadczeń z innymi aktywistami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnym profilu, działającymi w Europie Środkowej. Celem spotkania jest prezentacja i analiza metod działania w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: rewitalizacja, rekultywacja, przywrócenie przestrzeni mieszkańcom, interwencje artystów, działania o charakterze partycypacyjnym i integrujące lokalne społeczności. Wspólnie zastanowimy się także nad znaczeniem działań w przestrzeni publicznej, inicjowanych przez artystów.
Do dialogu w ramach spotkania „Przestrzeń wspólna” zaprosiliśmy inicjatorów działań w przestrzeni miejskiej z Polski, Anglii, Słowacji oraz Austrii. Spotkanie będzie odbywało się w formie trzech bloków tematycznych, które zostaną podsumowane dyskusjami panelowymi. W spotkaniu będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Bel Etage (Berlin/DE), BWA Zielona Góra (PL), Fundacji na Miejscu (Warszawa/ PL), Fundacji Form i Kształtów (Warszawa/ PL), Fundacji Salony (Zielona Góra/PL), F13 Centrali Twórczej (Zielona Góra, PL), Muzeum Sztuki (Łódź/ PL), Myatt’s Field Park (Londyn/UK), Verejny Podstavec (Bratysława/ SK), center for contemporary art (Graz/AT)
Spotkanie będzie odbywało się w języku angielskim.

Program spotkania

Piątek, 29 listopada
12:00
I : MIEJSKI AKTYWIZM
Prezentacje:
1. Fundacja Form i Kształtów (Warszawa)/ Iza Rutkowska
2. Myatt’s Field Park (Londyn)/ Aleksandra Magdziarek
3. F13 Centrala Twórcza (Zielona Góra)/ Anna Kraśko

Panel dyskusyjny

15:00
II: ARTYŚCI DLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Prezentacje:
1. Verejny Podstavec (Bratysława)/ Tomáš Džadoň
2. center for contemporary art (Graz)/ Anton Lederer
3. Bel Etage (Berlin)/ Renata Kamińska

Panel dyskusyjny

Sobota, 30 listopada
10:00
III: REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Prezentacje:
1. Park Tysiąclecia/ Millenium Park – Fundacja Salony (Zielona Góra)/ Marta Gendera i BWA Zielona Góra/ Romuald Demidenko
2.Ekologie Miejskie, Muzeum Sztuki (Łódź)/ Aleksandra Jach i Katarzyna Słoboda
3. Fundacja na Miejscu (Warszawa)/ Marta Trakul

panel dyskusyjny
—-
Organizatorzy: Fundacja Salony, BWA Zielona Góra
Patronat medialny: Res Publica Nowa, Magazyn Miasta, Radio Zielona Góra
Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej”. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

1

 

Leave A Comment