Studenci Pracowni Działań Performatywnych i Multimedialnych/ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
opieka merytoryczna: prof. Izabella Gustowska, dr Raman Tratsiuk we współpracy z Aleksandrą Kubiak

/październik 2013/

Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13 b, Zielona Góra

W październiku  gościliśmy w Zielonej Górze prof. Izabellę Gustowską i dr Ramana Tratsiuka oraz studentów z Pracowni Działań Performatywnych i Multimedialnych (Katedra Intermediów) z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Podczas pobytu w Zielonej Górze w dniach 23 – 27.10. studenci będą eksplorowali teren parku wraz z sąsiedztwem, odnosząc się do jego historii, tożsamości, a przede wszystkim codzienności. Efekty swojej pracy przedstawili na wystawie w Fundacji Salony pn. „9,6 ha”. Wystawę poprzedziła prezentacja wcześniej wykonanych realizacji pod kierunkiem prof. Izabelli Gustowskiej i dr Ramana Tratsiuka.
O pracowni:
„W pracowni zwracamy uwagę na relacje interfejs-człowiek-rzeczywistość. Proponujemy działania, dla których podstawowym punktem odniesień jest komunikat, przestrzeń publiczna i przestrzeń prywatna. Artysta jako medium w realizacjach video-performance i interaktywnym performance. Wskazujemy na ważność poszukiwań i doświadczania codziennego”

Studenci: Mateusz Fabiś, Marcin Ptaszyński, Adam Łuczak, Aleksandra Godlewska, Alexandra Ivanciu

Leave A Comment