SIMONE RUEß – PARK BWA ZIELONA GÓRA 24.5-16.6.2013
WERNISAŻ: 24.5 (PIĄTEK), G. 19:00
DYSKUSJA Z ARTYSTKĄ: 25.5 (SOBOTA), G. 12:00
Wystawa czynna do 16.06.2013
kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera
Dopiero z czasem, po paru wizytach, zdałam sobie sprawę z tego, że w układzie terenu daje się rozpoznać, że był to kiedyś cmentarz. Jednak podczas pierwszej wizyty nie wyczułam tej mrocznej atmosfery i to dało mi nadzieję, że można dziś przychodzić do parku bez konieczności stałego odwoływania się do jego przeszłości. Rozumiem, że układ kaskad w parku wskazuje na związek z cmentarną przeszłością, ale można skojarzyć to z innymi dzielnicami Zielonej Góry, w których pojawiają się dokładnie takie same kaskady wzdłuż ogrodów przydomowych lub w zielonych przestrzeniach między blokami” – fragment rozmowy z artystką, Park Tysiąclecia – Park Zmysłów, no.3/2012, s. 2
Wystawa otwiera drugi etap projektu społecznej rewitalizacji Parku Tysiąclecia, który będzie kontynuowany przez najbliższe dwa lata. Prezentowane na wystawie prace są wynikiem pobytu rezydencyjnego Simone Rueß w Zielonej Górze w maju zeszłego roku. Czas, który artystka spędziła w Parku Tysiąclecia poświęciła dokładnej analizie tego miejsca oraz jego relacji z miastem, obserwacji ruchu na terenie parku, jak i dynamiki światła o różnych porach dnia, a także użytkowników i ich codziennych zajęć na terenie parku.

Simone Rueß podjęła obserwację relacji przestrzennych w mieście obierając za punkt odniesienia Park Tysiąclecia, będący elementem tkanki miejskiej, o którym nie można myśleć nie odnosząc się do całego miasta. Artystka zauważyła, że występujący w parku kaskadowy układ terenu jest cechą charakterystyczną dla wielu innych przestrzeni zielonych i terenów mieszkalnych w Zielonej Górze. To kompleksowe myślenie o mieście pozwala wydobyć i wyeksponować potencjał parku w jego mniejszych elementach, takich jak ławki, kwietniki, fontanny, które mogą być kontynuacją unikalnej rzeźby terenu. Równie ważnym elementem tego miejsca jest historia, która kształtuje obraz parku w świadomości mieszkańców. Simone Rueß nie zapomina o mieszkańcach i na podstawie swoich obserwacji odtwarza funkcjonujące już strefy rekreacyjne jedynie je wzmacniając. Artystka odnosi się też do niektórych postulatów określonych w raporcie dotyczących tej przestrzeni publicznej, eksponując szczególnie potrzebę rozbudowy skateparku i wprowadzając na plan parku elementy związane z przepływem wody, której obecnie brakuje oraz nadając budynkowi dawnej kaplicy nową społeczną funkcję. Oprócz licznych rysunków, będących zapisem pobytu w Zielonej Górze, artystka posługuje się także fotograficznymi inspiracjami z odwiedzonych przez nią w ostatnim czasie miejsc, które mogą stanowić świetny przykład dla Parku Tysiąclecia. Na zdjęciach wykonanych przez artystkę widzimy m.in. wejścia do parków w Lizbonie, pofałdowany układ parku Buttes-Chaumont w Paryżu oraz wielofunkcyjną i organiczną strukturę skateparku w Los Angeles.

Simone Rueß jest artystką zajmującą się w swojej pracy szczególnie problematyką przestrzeni miejskiej, obserwacją architektury w kontekście jej społecznego funkcjonowania. Ukończyła studia w Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie. Jest stypendystką programu DAAD oraz Cité Internationale des Arts w Paryżu (2013). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach, m. in. w Galerii Studio oraz Le Guern w Warszawie. Wystawa odbywa się w ramach projektu pn. “Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej”. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Leave A Comment