Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej

II etap projektu społecznej rewitalizacji Parku Tysiąclecia – 2013/2014

Najbliższe dwa lata (2013 – 2014) poświęcone będą wprowadzeniu do przestrzeni Parku Tysiąclecia i w jego okolicy tymczasowych realizacji artystycznych i architektonicznych oraz wypróbowaniu różnych scenariuszy zaistnienia na jego  terenie elementów sztuki współczesnej. W tym czasie kontynuowana będzie współpraca artystów, architektów i projektantów z mieszkańcami. Czas pozostały do przeprowadzenia rewitalizacji Parku Tysiąclecia wykorzystamy na sprawdzenie różnych możliwości i propozycji funkcjonowania obiektów kultury w relacji do codziennych potrzeb lokalnej społeczności. Celem projektu jest zmiana wizerunku parku oraz bezpośrednia odpowiedź na problemy określone przez mieszkańców w raporcie „Park Wyobrażony”. Efektem działań artystów będą szkice prac oraz konkretne realizacje w okolicach parku, które pobudzą lokalną społeczność do refleksji na temat oddziaływania sztuki na miasto.

W obraz Parku Tysiąclecia wpisują się historie mieszkańców związane z tym miejscem, a także wyobrażenia o jego przyszłym kształcie. To obszar, którego tożsamość nadal kształtuje przeszłość związana z obecnością poprzednich obywateli miasta, gwałtowną przemianą z cmentarza w otwartą przestrzeń użytkową czy późniejsze przemiany ustrojowe.  Punktem odniesienia dla projektu jest określony przez lokalną społeczność potencjał parku oraz jego relacja z pobliskim osiedlem i centrum miasta.

W najbliższym czasie z pomocą zaproszonych artystów przywołamy indywidualne opowieści mieszkańców o parku i zastanowimy się nad sposobami upamiętnienia jego historii. Na terenie parku powstanie też przyjazne miejsce do wypoczynku, sprzyjające czytaniu i wymianie książek oraz codziennym spotkaniom mieszkańców. Powróci również temat dostępności parku dla pacjentów szpitala oraz wykorzystywania jego przestrzeni do celów rehabilitacyjnych. Wszystkie projekty – zarówno te, które zostaną zrealizowane, jak i te o charakterze szkicowym – zostaną poddane publicznej dyskusji, gdyż nadal chcielibyśmy czerpać z opinii mieszkańców.

Najbliższy czas poświęcimy także wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami, artystami, aktywistami i instytucjami, którzy zajmują się kształtowaniem przestrzeni publicznych angażując sztuki wizualne. Wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniami, służącymi użytkownikom przestrzeni, w jakich pracujemy.

ARTYŚCI/ ARCHITEKCI 2013:

Simone Ruess
Aleksandra Kubiak
Basia Niemiec
Gregor Różański
Magdalena Starska
BUD CUD
Jaśmina Wójcik
Elvedin Klacar

Projekt jest realizowany środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra

——————-

* Projekt wiąże się z realizowanymi wspólnie w chwili obecnej przez Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus projektami pn. „Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy – Lasek Piastowski i Park Piastowski – Park Branitz” oraz zatwierdzonym do realizacji przez Komitet Monitorujący projektem pn. „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno – wypoczynkowej – Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze”. Oba te projekty dotyczą rewitalizacji przestrzeni publicznej jaką są parki i tereny zielone zlokalizowane na obszarze tych dwóch miast. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia według nowego planu zagospodarowania ma być zrealizowana w latach 2015-2016 ze środków unijnych w ramach wspólnego projektu miasta Zielona Góra z miastem Cottbus, które planuje III etap rewitalizacji Parku Branitz.

——————-

Comments are closed.