12548857_958643877557479_772456274120351339_n

Oświadczenie Fundacji Salony

Zielona Góra, dn. 18.08.2016 r.

Fundacja Salony
Ul. Bursztynowa 15
65-012 Zielona Góra

OŚWIADCZENIE

Niniejszym chcieliśmy poinformować, że nie widzimy możliwości dalszego uczestnictwa Fundacji Salony w działaniach związanych z planowanym przez Urząd Miasta remontem Parku Tysiąclecia. W ostatnich miesiącach mieliśmy szansę przedstawić nasze stanowisko wobec podjętych przez Miasto działań względem Parku Tysiąclecia. Bardzo żałujemy, że proces rewitalizacji, który na tym terenie rozpoczęliśmy z udziałem mieszkańców dziś sprowadzany jest do zwykłego remontu. Odnosimy wrażenie, że wszelkie decyzje dotyczące zmian poprzedniej koncepcji już zapadły i nie czujemy się dłużej uczestnikiem fasadowej dyskusji o przyszłości tego miejsca. Naszym celem nie jest utrudnianie starań o środki unijne, jak próbuje to przedstawić wiceprezydent Kaliszuk. Wręcz przeciwnie – życzymy Miastu powodzenia w realizacji tej inwestycji.

Chcielibyśmy jednak jako Fundacja zwrócić uwagę na konieczność zdecydowanej – naszym zdaniem – poprawy poziomu dialogu Miasta z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Brakuje przejrzystej komunikacji strategicznych planów ze strony władz miasta, otwarcia na merytoryczną dyskusję i jawności procedur, które przecież powinny być dostępne dla wszystkich zielonogórzan. Na przykładzie Parku Tysiąclecia organizacje pozarządowe i mieszkańcy odebrali bardzo negatywny sygnał ze strony Urzędu Miasta, że z podejmowanymi przez nich działaniami na rzecz miasta władze nie obchodzą się poważnie. Nie może być zatem tak, że mieszkańcy traktowani są przez urzędników instrumentalnie, a konsultacje społeczne odbywają się jedynie jako wymóg procedur pozyskiwania zewnętrznych środków. Wprowadzenie zasad partycypacji w zarządzaniu miastem to proces skomplikowany, który wymaga chęci do prowadzenia dyskusji, czasu i umiejętności słuchania drugiej strony. Warto się postarać, bo udane efekty mogą przynieść wiele satysfakcji wielu stronom uczestniczącym w tym procesie.

Aktywność organizacji pozarządowych polega tak na współpracy, jak i obiektywnym, także krytycznym stanowisku wobec działań Urzędu Miasta. Od samego początku naszej działalności podejmujemy tematy trudne i zabieramy głos w sprawach ważnych dla miasta jako jego obywatele i niezmiennie będziemy trzymać się tego stanowiska.

Z poważaniem

Marta Gendera
Prezes Fundacji Salony

Comments are closed.