poster

1% podatku

DOCHODY Z 1% PODATKU PRZEZNACZYMY NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

KRS: 0000376581

Fundacja Salony działa w obszarze sztuki współczesnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierania aktywności społecznej. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej oraz miejscach, które mogą być potencjalnie wykorzystane na działania kulturalne. Postawione sobie cele realizujemy poprzez działania artystyczne i społeczne, które oddziałują na codzienność lokalnych społeczności. Jesteśmy przekonani, że potencjałem Zielonej Góry jest jej barwna historia związana z obecnością i działalnością w mieście artystów wizualnych, dlatego część naszych działań poświęcamy analizie i zachowaniu lokalnej historii oraz projektom badawczym. Posługując się narzędziami sztuki współczesnej odkrywamy nowe obszary, które do tej pory nie były dostępne dla mieszkańców. Dużą część naszych działań stanowi także edukacja kulturalna młodzieży i dorosłych. Współpracujemy ze szkołami i świetlicami socjoterapeutycznymi, a także seniorami w Zielonej Górze tworząc dla nich program warsztatów i działań twórczych.

Fundacja Salony

fundacjasalony.pl

milleniumpark.eu

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!

Comments are closed.