bogna_kociumbas_Streetwaves2013jpg

Kultura zmiany

Kultura Zmiany
otwarcie wystawy: czwartek, 29.10. godzina 18:00
wystawa będzie czynna do 20.11.
Fundacja Salony, ul. Fabryczna 13b, Zielona Góra

Kuratorzy: Marta Gendera, Szymon Pietrasiewicz
Konsultacja merytoryczna: zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK
Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Jak zmienia się politykę kulturalną w Polsce? Kto inicjuje proces rozwoju kultury w Polsce? Jak kultura oddziałuje dziś na inne sfery życia miasta?Wystawa „Kultura zmiany” to przegląd inicjatyw związanych z kształtowaniem polityk kulturalnych w Polsce. W Gdańsku, Lublinie, Słupsku, Wrocławiu oraz wielu innych mniejszych i większych ośrodkach prowadzone są działania na rzecz rozwoju kultury i włączania jej w realizację innych ważnych zadań miasta. Proces tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań inicjowany jest oddolnie i niejednokrotnie wynika z przekonania, że kultura jest narzędziem zmiany społecznej, zdolnym do pobudzania i podnoszenia kompetencji mieszkańców. Eksperci, artyści, organizacje pozarządowe, instytucje podjęły działania, by znaleźć sposób na lepsze funkcjonowanie kultury w Polsce.

Wśród prezentowanych inicjatyw pojawiają się mniejsze projekty, regularne działania podmiotów kultury, a także nowe narzędzia i metody do pracy w kulturze. Wszystkie z nich zakładają długoterminowość i choć na bezpośrednie efekty będziemy musieli jeszcze poczekać, to wiadomo, że już dziś zmieniają myślenie o roli kultury w naszym życiu. Środowisko kultury w Polsce proponuje nowe działania uważnie spoglądając na zmiany społeczne, reagując na aktualne problemy miast i opiera się na solidnej współpracy z mieszkańcami i decydentami. Wierzymy, że właśnie dzięki temu zmiana w kulturze jest możliwa.

Wystawa wpisuje się w projekt Kultura Samorządowa 25+. Jego celem jest refleksja nad zmianami w sektorze kultury, które zaszły przez ostatnie 25 lat. Chcemy zastanawiać się nad rolą jaką odgrywa lub potencjalnie może odgrywać kultura w samorządowych politykach rozwojowych. Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury, współorganizatorem Miasto Gorzów Wielkopolski. Całość odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wystawa wcześniej była prezentowana w Gorzowie Wielkopolskim, Słupsku i Wrocławiu.

Uprzejmie dziękujemy autorów prezentowanych inicjatyw za udostępnienie wszystkich materiałów informacyjnych, tekstów oraz fotografii.

Comments are closed.