1% podatku

poster

DOCHODY Z 1% PODATKU PRZEZNACZYMY NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE KRS: 0000376581 Fundacja Salony działa w obszarze sztuki współczesnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierania aktywności społecznej. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej oraz miejscach, które mogą być potencjalnie wykorzystane na działania kulturalne. Postawione sobie cele realizujemy poprzez działania artystyczne i społeczne, które oddziałują na [...]

Kultura na podwórkach

OUT_OF STH_MIASTOPROJEKT_wernisaz_fot._Justyna_Fedec_25

Kultura na podwórkach 16.03.2016 r. o godzinie 18:00 miejsce: Instytut Sztuk Wizualnych WA UZ, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra Joanna Stembalska/ BWA Wrocław Anna Kraśko/ F13 Centrala Twórcza Joanna Legierska- Dutczak/ ISW WA UZ Spotkanie poprowadzi Marta Gendera/ Fundacja Salony Podwórko jest przestrzenią najbliższą jego mieszkańców, miejscem codziennej aktywności lokalnej społeczności, nawiązywania i utrzymywania relacji [...]